Nofei Harama

בס”ד

 נופי הרמה – רמת בית שמש ג’ 2

נופי הרמה’ הינו פרויקט יוקרה היחיד הנבנה במיקום הטוב ביותר ברמת בית שמש ג’ 2  עבור ציבור איכותי כלל חסידי.(בסמיכות לקרית דז’יקוב)

נופי הרמה’ יכלול 70 דופלקסים טריפלקסים ופנטקוטג’ים  גדולים ומרווחים במיוחד,  בסטנדרטים עליונים של איכות בניה ויופי.

כל הפרויקט הינו דופלקסים טריפלקסים או פנטקוטג’ים עם נוף פתוח צמוד לפארק ירוק ורחב ידיים.
היחידות בנות 4 , 5 ו-6 חדרים בבניינים בני 4 דיירים בלבד,ולחלקם כניסה פרטית, לכל היחידות אופציות ממשיות להרחבה ושני חניות צמודות. ברוב היחידות החניות מקורות עם כניסה ישירה לבית.

פרויקט נופי הרמה משלב את היתרונות הכלכליים של  ‘קבוצת רכישה’ עם היתרונות של ניהול בסטנדרטים קבלניים ויותר. מחירי הדירות נמוכים ביותר מ- 25% ממחירי השוק, עלות הפרויקט ע”פ דו”ח שנערך ע”י שמאי מוסמך.

כמו בקנית דירה מקבלן, גם בקבוצת הרכישה של נופי הרמה, כבר בשלב זה עוד בטרם ההגשה למכרז קיימות תוכניות ליחידות מפורטות, העומדות בכל כללי ודרישות החוק ולא נדרשת שינוי תב”ע העלולים לעכב ולייקר פרויקטים נדלניים.

לפרטים, מאיר: 052-892-6607

[email protected]

לפרטים, מאיר: 052-892-6607

[email protected]